Rovinové dřezy

Povrch dřezu je s povrchem pracovní desky v jedné rovině. Dřez se zapouští do přesně zhotoveného výřezu v desce. Spára mezi dřezem a deskou je přiznaná. Také je třeba dbát na dostatečnou tloušťku pracovní desky - to v případě, že pod odkapovou plochou dřezu má být umístěna myčka nádobí, nebo jiný prvek přesně vyplňující prostor pod dřezem.